История

      Медицинските институти, както и професионалните медицински организации все повече се нуждаят от инвестиции във външни висококвалифицирани експертизи, за да се обогатят образователният им ценз и/или учебният материал, организирайки високоспециализирани курсове със съответно образователно съдържание. Такова съдържание в настоящия момент не би могло да бъде лесно открито, възвърнато и използвано и по този начин разпространено в институтите всред преподаватели и студенти. Новите възможности, предлагани от интернет и от разпространението на информацията и комуникационните технологии доведоха до бум в онлайн образованието и интернет-обучението.
       Колаборацията и обменът на информация (виртуалното експертно обучение) в медицинското образование неминуемо ще промени изцяло процеса на разработка и подготока на курсов материал. Но понятието колаборация излиза извън предтавата за просто обмен на задачи и информация между отделните преподаватели. Споделените ресурси би трябвало да се използват заедно с образователни стандарти за поливалентна  употреба на медицинска образователна информация в Европа, за да нарастне обема, поеман от медицинските преподаватели и да се укрепи и разшири преподаването и обучнието, да се редуцират неефективните практики, да се намалят разходите, съответно и да се подобри качеството и стабилността на здравеопазването, както и благополучието на пациентите в Европейския Съюз.
       Днес редица висши ученби заведения използват различни уеб-базирани продукти за ръководене на обучение с цел да подпомогнат преподаването. Придобитият опит показва, че сходни уеб-базирани продукти могат да поддържат и да увеличават образователната колаборация на широк обхват – от висшето образование до изследователските медицински структури. Пионерите в е-обучнието по света сочат, че достъпа до изчерпателни източници за обучение и допълнителните данни са решаващ фактор за бъдещето на е-обучението.
       Всъщност част от изследователските проекти вече разполагат с обмен Образователно Продукти(ОП) като например:  ARIADNE, COSMOS, COLDEX, CELEBRATE, SLOOP, SeLeNe, EdReNe, LOUISA, UceL и много други (проверете асоциирани проекти). Видно е обаче, че въпреки огромните положени усилия развитие, описание и споделяне на образователно съдържание, липсва ясно доминиращ стандартизиран начин за безпроблемно споделяне на образователна информация в медицината, а и извън нея.
       mEducator-мрежата за най-добра медицинска практика, ядро на която са партньори, взели участие в редица от споменатите проекти, ще работи в посока на събиране на колективния опит и  рутина от тези проекти, както и от нови партньорства за създаване на референтен модел за споделяне на медицинска образователна информация, базиран на образователни стандарти и стандартизирана общоприета технология.