Асоциирани проекти

       Редица консорциуми вече се справят успешно с обмена на Образователни Продукти (ОП) по линия на проекти, финансирани от Европейската Комисия. Такива са следните проекти:
ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe) – един от първите консорциуми със значним принос за технологично-базираното обучение и обмена на материали за обучение.
COSMOS (Осъвременен научен масив за научно обучение и прподаване) и
COLDEX (The Collaborative Learning and Distributed Experimentation) целящ да разшири обучителния ресурс в средните и висшите учебни заведения.
CELEBRATE (Context eLearning with Broadband Technologies) и
SLOOP (Sharing Learning Objects in an Open Perspective) също целящ създаване на база данни ОП  в основните и средните учебни заведения в Европа  или за всички нива на формално и неформално обучение. Други като:
SeLeNe (Self e-learning Networks) сътрудничат за формирането на образователни общности лежащи на основата на сематични метаданни, описващи учебния материал.
LUISA проект, насочен към развитието на референтна семантична инфрастуктура за най-големите предизвикателства на изучаването, обмена и предоставянето на ОП в като вид услуга. И най-накрая:
EdReNe (Educational Repositories Network), целяща улесняване на достъпа до съществуващи уеб-базирани ресурси чрез препоръки и полезни продукти.                 

Само на национално ниво във Великобритания:
UCeL (Universities’ Collaboration in e-Learning), основана през 2002г от 6 висши института създава колаборативно и да споделя ресурси в областта на медицината и на други области на здарвеопазването.
В допълнение
IntraMEDnet – проект в источното средиземноморие, проучващ идеята за обмен на експертно обучение между медицински университети.
       Извън границите на Европа в Канада, Австралия и САЩ вече са подети няколко инисиативи за създаване на формална образователна платформа на университетско ниво, осигуряваща ОП за много кратна употреба за всички дисциплини като:
GEODE (Global Education Online Depository and Exchange),
MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching),
CLOE (Co-operative Learning Object Exchange) и други.
Най-накрая:
GLOBE (Global Learning Objects Brokered Exchange), колаборация между ARIADNE, заедно с Education Network Australia (EdNA Online), LORNET в Канада, MERLOT в САЩ и NIME (National Institute of Multimedia Education) в Япония, обединени около общото виждане за повсеместен достъп до качествен материал за обучение.
       Целта на консорциум mEducator е да обхване приноса на всички проекти по тематични области и да се развива под свое собствено мото за насърчаване на дистанционното формално обучение на университетско ниво.