Работен план

Работният план на проекта mEducator се свежда до набор от девет работни пакета (РП). Всеки РП се състои от набор индивидуални процедури:
РП1 – ангажира се с подготвителните процедури за стартиране на проекта.
РП2 – занимава се с подготовката, изпълнението/разширението на стандартите за описание на мета данни. Отнася се също и за въпросите, свързани с правата върху унтелектуалната собственост и правилата за подбор на съдържание.
РП3 е посветен на въпросите за пренасочване на съдържанието. За да се наблегне на последното, целят работен пакет е ориентиран в тази посока.
РП4, РП5 и РП6 – ангажират се с въвеждането, сравнението и оценката на два алтернативни начина за обмен на медицински образователен материал в интернет в индивидуални изолирани информационни масиви – като федеративни информационни банки.
РП7 – обхваща приемането и разпространението на на дейностите с обръщане на специално внимание на съответните за ЕС дейности и взаимодесйтвието с органите по стандартизация за съответната област.
РП8 – включва работата по извеждане на проекта към неговия край с акцентиране на неговата устойчивост и накрая:
РП9 – занимава се с управлението на проекта.