Συναφή προγράμματα

Υπάρχει ένας αριθμός από δίκτυα συνεργασίας,  χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή, που ασχολούνται ήδη με την ανταλλαγή Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects). Τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

•    ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe) μία από τις πρώτες κοινοπραξίες με σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση μέσω τεχνολογιών και στην ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.

•    COSMOS (An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning) και

•    COLDEX (The Collaborative Learning and Distributed Experimentation) με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες μεταξύ ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

•    CELEBRATE (Context eLearning with Broadband Technologies) και

•    SLOOP (Sharing Learning Objects in an Open Perspective) με στόχο την δημιουργία μίας βάσης δεδομένων από Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects) για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη ή για όλα τα επίπεδα της τυπικής (formal) και άτυπης (non-formal) εκπαίδευσης.

•    SeLeNe (Self e-learning Networks): με συνεισφορά στην δημιουργία κοινοτήτων μάθησης χρησιμοποιώντας σημασιολογικά μεταδεδομένα για την περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού.