Σχετικά με το mEducator

Παρόλο που υπάρχει αφθονία ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμο στα διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι ευρέως διαθέσιμο ή εύκολο να ανακτηθεί εξαιτίας της έλλειψης πρότυπων μηχανισμών ανταλλαγής υλικού. Ο στόχος του mEducatorείναι να εφαρμόσει και να αξιολογήσει πρότυπα και μοντέλα αναφοράς στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) έτσι ώστε να καταστήσει εφικτό τον εντοπισμό, την ανάκτηση, ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση εξειδικευμένου ποιοτικού ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού  από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης.
Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο mEducator καλύπτει και αντιπροσωπεύει το συνολικό φάσμα του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού, από την παραδοσιακή διδασκαλία στην ενεργή μάθηση και σε προσεγγίσεις βιωματικής διδασκαλίας/μελέτης. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα μορφών υλικού, από κείμενα σε έντυπα εξετάσεων και αξιολόγησης, σε αλγόριθμους, σε αρχεία διδασκαλίας, προγράμματα υπολογιστών (προσομοιωτές ή παιχνίδια) και σε διαδραστικά αντικείμενα (όπως είναι οι εικονικοί ασθενείς και η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση ανατομίας), ενώ παράλληλα καλύπτει μία ποικιλία θεμάτων.
ΤοmEducator έχει σαν στόχο
·         Να ερευνήσει σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα για την περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλους τους πιθανούς τύπους του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού που αναφέρεται παραπάνω και να κάνει αντίστοιχες εισηγήσεις για την επέκταση των προτύπων αυτών
·         Να ερευνήσει σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα για την οργάνωση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης μάθησης είναι ικανά να υποστηρίξουν την ανταλλαγή προηγμένου εκπαιδευτικού περιεχόμενου Ιατρικής και να παρέχει αντίστοιχες εισηγήσεις για την επέκταση των προτύπων αυτών
·         Να ερευνήσει σε ποιο βαθμό ένα πρόσφατα προτεινόμενο πρότυπο μοντέλο αναφοράς για την αυτόματη εξερεύνηση, ανάκτηση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, μπορεί να εφαρμοστεί για την παροχή και ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και αν χρειάζονται βελτιώσεις
Το mEducator, ως Δίκτυο Καλής Πρακτικής, θα επιδιώξει να συγκρίνει δύο σύγχρονους τρόπους επίτευξης ανταλλαγής περιεχομένου και συγκεκριμένα, μία εφαρμογή βασισμένη σε τεχνολογίες Web2.0 και μία εφαρμογή βασισμένη σε υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web Services). 
Το mEducator θα συνεργαστεί στενά με τον οργανισμό προτυποποίησης/πιστοποίησης MedBiquitous Europe για να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τα τεχνολογικά πρότυπα του MedBiquitous για την εκπαίδευση στην Ιατρική και στις Υπηρεσίες Υγείας, με στόχο τη διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή του ιατρικού υλικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό εφικτό, το υλικό θα επαναστοχευθεί για τη χρήση του από διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. Η διάθεση του υλικού σε μη συνεργαζόμενα ιδρύματα έχει σχεδιαστεί με προβλεπόμενο στόχο την πρόσκληση περισσότερων ιδρυμάτων στη δεξαμενή ανταλλαγής υλικού. Τέλος, το mEducator θα προσκαλέσει φοιτητές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες υγείας (δια βίου εκπαίδευση) να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα.