Historia

Opetussuunnitelman ja oppimateriaalien rikastaminen tuottamalla pitkälle erikoistuneita kursseja ja kurssimateriaalia edellyttää lääketieteen oppilaitoksilta ja ammatillisilta yhteisöiltä yhä enemmän investointeja ulkopuoliseen, erikoistuneeseen asiantuntijuuteen. Näin syntyvää materiaalia ei nykyisellään kuitenkaan ole helppo paikallistaa, ottaa käyttöön, uudelleenkäyttää tai jakaa lääketieteen oppilaitosten tai opettajien ja opiskelijoiden kesken. Internetin uudet mahdollisuudet sekä tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden kasvu ovat synnyttäneet myös verkko-opetuksen ja -oppimisen nopean kehityksen.

Yhteistyö ja sisältöjen jakaminen (esim. virtuaalinen asiantuntijaopettajuuden jakaminen) tulevat väistämättä muuttamaan kurssimateriaalien kehittämis- ja valmisteluprosessia. Yhteistyö kuitenkin ylittää pelkän kouluttajien kesken tapahtuvan töiden ja sisältöjen jaon. Jotta yhteensopivuus materiaalien käytössä toteutuisi ja materiaalien käyttöönotto maksimoituisi, tulisi resurssien lisäksi myös koulutusstandardien olla jaettuja. Tällöin tuetaan ja parannetaan nykyisen lääketieteen opetuksen ja opiskelun laatua, minimoidaan tehottomia käytänteitä ja vähennetään kustannuksia. Näillä toiminnoilla parannetaan terveydenhuollon johdonmukaisuutta ja laatua sekä viime kädessä potilaiden hyvinvointia EU-maissa.

Yhä kasvava joukko ylempiä akateemisia oppilaitoksia hyödyntää opetuksen tukena verkkopohjaisia oppimateriaalien hallintajärjestelmiä. Tässä toiminnassa kertynyt asiantuntemus luo pohjaa lääketieteen korkeakoulujen ja tutkimusyksikköjen välisen, jatkuvan yhteistyön kehittämiselle. Verkko-opetuksen ja -opiskelun tulevaisuus riippuu alan kehittäjien mukaan kattavien oppimateriaalivarastojen saatavuudesta ja materiaaliin liitetystä metadatasta.

 Projektit kuten ARIADNE, COSMOS, COLDEX, CELEBRATE, SLOOP, SeLeNe, EdReNe, LOUISA, UCeL sekä useat muut (katso muita aiheeseen liittyviä projekteja) ovatkin jo ottaneet aiheekseen oppimateriaalin vaihdon. Kuitenkaan,  huolimatta näistä ponnisteluista kehittämisen, kuvaamisen ja jaon parissa, ei tällä hetkellä ole käytettävissä selkeää, standardipohjaista ratkaisua lääketieteen tai yleisen oppimateriaalin saumattomaan jakamiseen.

mEducator-BPN:n ytimen muodostavat useissa edellä mainituista projekteista työskennelleet partnerit. Kokoamalla yhteen ja edelleen kehittämällä yhteistä kokemusta ja asiantuntijuutta partnerit pyrkivät kehittämään koulutusstandardeille ja standardoidulle, yleiselle teknologialle perustuvan vertailumallin lääketieteen oppimateriaalin jakamiseksi.