Muita projekteja

Useita oppimateriaalien vaihtoon erikoistuneita konsortioita toimii jo nykyisellään Euroopan komission rahoittamissa hankkeissa. Nämä hankkeet ovat seuraavat:
   * ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe) on ensimmäisiä merkittäviä teknologiapohjaisen opetuksen ja oppimateriaalijaon konsortioita
   * COSMOS (An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning) ja
   * COLDEX (The Collaborative Learning and Distributed Experimentation) pyrkivät laajentamaan toisen ja korkeakouluasteen tieteen opetuksen oppilaitosten opetusresursseja.
   * CELEBRATE (Context eLearning with Broadband Technologies) ja
   * SLOOP (Sharing Learning Objects in an Open Perspective)
   * pyrkivät synnyttämään oppimateriaalitietokannan käytettäväksi eurooppalaisissa ala- ja yläkouluissa sekä formaalin ja non-formaalin opetuksen kaikilla tasoilla.

Muut projektit, kuten
   * SeLeNe (Self e-learning Networks) ovat pyrkineet tukemaan yhteisöjen muodostamista, joka nojautuu semanttisesti oppimateriaalia kuvaavalle metadatalle
   * LUISA (Learning content management system Using Innovative Semantic web aervices Architecture) -hanke pyrkii vastaamaan oppimateriaalien haun, vaihdon ja jakamisen haasteisiin verkkopalvelukontekstissa semanttisen viittausarkkitehtuurin avulla

Ja lopuksi
   * EdReNe (Educational Repositories Network) on verkosto, joka tukee olemassaolevien tietovarantojen saatavuuden parantamista tuottamalla suosituksia ja työkaluja

Kansallisella tasolla, vain Iso-Britanniassa

   * UCeL:in (Universities’ Collaboration in e-Learning) perustivat vuonna 2002 kuusi korkeakoulua tavoitteenaan tuottaa ja jakaa yhteistyössä lääketieteen ja muun terveydenhuoltoalan verkko-oppimisresursseja.

Lisäksi,
         o IntraMEDnet-projekti tutkii oppimateriaalin jakamista lääketieteen yliopiston kesken itäisen Välimeren maissa

Euroopan rajojen ulkopuolella, Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa on yliopistotason kaikkien oppiaineiden oppimateriaalin jakamisalustan valmistamiseksi käynnistetty jo useita hankkeita:
   * GEODE (Global Education Online Depository and Exchange),
   * MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)
   * CLOE (Co-operative Learning Object Exchange) and others

Lopuksi
   * GLOBE (Global Learning Objects Brokered Exchange), ARIADNE:n, Education Network Australian (EdNA Online), kanadalaisen LORNETin, yhdysvaltalaisen MERLOT:in ja japanilaisen NIME:n (National Institute of Multimedia Education) yhteinen näkemys laadukkaan oppimateriaalin paikkaan sitomattomasta saatavuudesta

Yliopistotasoisen etäopetuksen edistämisessä mEducator-konsortion pyrkimyksenä on kehittyä omista lähtökohdistaan ja hyödyntää kaikkien aihealueiden projektien antia.