Tietoa mEducatorista

Yksittäisten korkeakoulujen verkko-oppimateriaaleja on niiden runsaudesta huolimatta vaikeaa löytää ja käyttää. Tämä johtuu standardisoitujen jakamiskäytäntöjen ja -mekanismien puutteesta. mEducator-hanke pyrkii tukemaan lääketieteen uusimpien, pitkälle erikoistuneiden koulutussisältöjen löytämistä, jakamista ja uudelleenkäyttöä Euroopan korkeakoulujen kesken toteuttamalla ja arvioimalla verkko-opetuksen standardeja ja vertailumalleja.

Oppimateriaali, jota mEducator-hankkeen puitteissa käsitellään, kattaa kokonaisvaltaisesti lääketieteen opetuskentän opettajajohtoisesta opetuksesta aktivoivaan opetukseen ja kokemukselliseen oppimiseen saakka. Oppimateriaalityypit kattavat eri aihealueita ja vaihtelevat tekstistä koepapereihin, algoritmeihin, opetustiedostoihin, ohjelmistoihin (esim. simulaatiot ja pelit) ja interaktiivisiin oppimisaihioihin (esim. virtuaalipotilaat ja anatomian kuvat, joihin voidaan tehdä merkintöjä digitaalisesti).

Oppimateriaali, jota mEducator-hankkeen puittaissa käsitellään tukee erilaisia opetusmenetelmiä opettajajohtoisesta opetuksesta aktivoivaan opetukseen ja kokemukselliseen oppimiseen saakka. Oppimateriaalit ovat tyypiltään muun muassa tekstiä, tenttikysymyksiä, algortimejä, tuntisuunnitelma, ohjelmistoja (esimerkiksi simulaatiot, pelit) ja interaktiivisia oppimisaihioita kuten virtuaalipotilaat ja anatomian kuvat, joihin voidaan tehdä merkintöjä digitaalisesti. Oppimateriaali kattaa sisällöltään lääketieteen eri aihealueita.

mEducatorin tavoitteet

   * Selvittää, miten olemassaolevien oppimateriaalistandardien avulla voidaan kuvata edellä lueteltuja lääketieteen oppimateriaalityyppejä. Tarjota suosituksia standardien laajennuksiksi.
   * Selvittää, miten olemassaolevien oppimateriaalin hallintajärjestelmien pakkaus- ja jakostandardien avulla  voidaan tukea uudenaikaisimpien sisältöjen jakamista. Tarjota suosituksia standardien laajennuksiksi.
   * Selvittää, miten lääketieteen oppimateriaalin hankintaan ja jakamiseen voidaan soveltaa uutta, standardipohjaista automatisoidun opetussisällön haun, käyttöönoton ja jakamisen vertailumallia. Selvittää mahdolliset tarpeet mallin laajentamiseen.

Hyvien käytänteiden verkostona mEducator vertailee kahta uudenaikaista sisällönjakoratkaisua. Ensimmäinen ratkaisu hyödyntää Web 2.0 tekniikoita ja toinen semanttisen verkon palveluita. Jotta lääketieteen sisällöt olisivat yhteensopivia ja jaettavissa EU:n sisällä, mEducator on yhteistyössä MedBiquitous Europe standardointielimen kanssa soveltaen lääketieteen ja terveydenhuollon MedBiquitous teknologiastandardeja. Tässä onnistuminen edellyttää materiaalin monikielistä ja -kulttuurista uudelleenmäärittelyä ja saatavuutta. Hankkeen tavoitteena on tarjota materiaaleja myös ulkopuolisten instituutioiden käyttöön. Näin taataan kestävä kehitys ja sisältöä jakavien instituuttien määrän kasvu. mEducator-projekti kutsuu niin opiskelijat, opettajat kuin muutkin terveysalan ammattilaiset arvioimaan toimintansa tuloksia.