Työsuunnitelma

mEducator-hankkeen työsuunnitelma muodostuu yhdeksästä työpaketista (Engl. Workpackage, WP). Jokainen työpaketti sisältää useita alatoimintoja.
   * WP1 koostuu projektin käynnistämiseen liittyvistä, valmistelevista toiminnoista.
   * WP2 keskittyy paitsi sisällön valmisteluun ja metadatan kuvaus-standardien soveltamiseen/laajentamiseen, myös tekijänoikeuskysymyksiin ja sisällönvalintasääntöihin.
   * WP3 toiminnot ovat sisällön uudelleenmäärittelyä. Uudelleenmäärittelyn merkityksen korostamiseksi, WP3 on omistettu kokonaisuudessaan sille.
   * WP4, WP5, ja WP6  huolehtivat kahden teknisen ratkaisun toimeenpanosta, vertailusta ja arvioinnista. Kaksi ratkaisua esittelevät oppimateriaalin verkkojakamisen 1) nimettyjen, löyhästi toisiinsa kytkettyjen tietovarantojen ja 2) yhdistettyjen tietovarantojen kautta.
   * WP7 muodostuu tiedottamis- ja jalkauttamistoiminnoista, joiden erityisalueina ovat EU-tason verkostoituminen ja vuorovaikutus lääketieteen kentän standardointielinten kanssa.
   * WP8 sisältää projektin päättämistoiminnot, joissa painotus on kestävyysnäkökulmalla
   * WP9 koostuu projektihallintotoiminnoista.